Nye regler: I denne byen får lærerne nå lov til å MISHANDLE barna med slag

2211

Det virker som en straffemetode som har gått ut på dato: Et barn er vanskelig i timen, og læreren svarer med å straffe eleven fysisk med slag og ydmykelse.

Men nå blir dette altså lovlig i byen Three Rivers i Texas, USA. Lærerne i denne byen får et instrument som ser ut som en liten åre av tre, som skal gi en fysisk straff til elevene men som også er utrolig ydmykende for barna.

For administrasjonene til byens tre skoler var dette en enstemmig avgjørelse tidligere i sommer. Ved begynnelsen av skoleåret må elevene levere inn skriftlig samtykke til dette fra foreldrene, og lærerne mener dette vil være en effektiv måte å disiplinere elever på.

Texas er en av 15 stater i USA som tillater fysisk straff på skolen, og hvert distrikt bestemmer selv om de vil ta dette i bruk eller ikke.

Noen tror kanskje at dette er et steg i riktig retning, og at voksne lenge har vært «for snille» med barn som oppfører seg dårlig. Men fysisk straff har med rette et dårlig rykte: Barna som blir slått lider fysisk og psykisk skade, blir offentlig ydmyket av det, og må i flere tilfeller bearbeide de langsiktige psykiske skadene langt inn i voksen alder.

I tillegg har det blitt påvist at elever som må tåle fysisk straff viser en langt mer aggressiv oppførsel, og studier tilsier at flere av disse senere utvikler avhengighetsproblemer, depresjon og andre psykiske lidelser.

Skoleadministrasjonene tror at ved å gi lærerne et smertefullt verktøy til å straffe elever som bryter regler, så vil disiplinen på skolene bli bedre. Andre mener dette er barnemishandling og maktmisbruk ovenfor barn som ikke engang er i stand til å forsvare seg selv. Hva mener du?

Fortell oss gjerne hva du mener om en slik straff i kommentarfeltet, og DEL dette videre med vennene dine på Facebook!